Aby strecha slúžila a nie strašila

Aby strecha slúžila a nie strašila

Nájsť spoločného menovateľa vzniku porúch šikmých striech nie je vôbec jednoduché. Zo skúseností expertných a znaleckých kancelárií vyplýva, že kvalita strešnej konštrukcie objektu vo všeobecnosti závisí od zodpovedného a individuálneho prístupu ku každej zhotovovanej streche zo strany projektanta, investora i zhotoviteľa.

Príčiny porúch striech môžeme v zásade rozdeliť na tie, ktoré vlastník, projektant a ani zhotoviteľ nemôžu ovplyvniť a ochrániť sa proti nim možno len poistením proti živlom. Sú to poruchy  spôsobené zásahom vyššej moci ako sú krupobitie, požiare, pády telies a iné. Druhú skupinu porúch striech tvoria spôsobené technické chyby. Za ktoré môžeme považovať neuskutočniteľné požiadavky na dielo, zanedbanie údržby a nedodržanie zvýšených požiadaviek na strechu, ale aj nesprávne vstupné informácie, nerešpektovanie noriem, technických podmienok a návodov výrobcov.

Šetrenie na nesprávnom mieste

Ďalšiu skupinu porúch striech tvorí úspora na nesprávnom mieste. Obyčajne sa všetci snažia šporiť na vstupných materiáloch, a práve to môže spôsobiť oveľa väčšiu škodu, ako boli ušetrené finančné prostriedky. Napríklad použitím lacných materiálov alebo miešaním materiálov s rôznou životnosťou. Samozrejme, že ani druhý extrém nemusí priniesť požadovaný výsledok. Keďže ani pri streche celkom neplatí: ,,Čím drahšie, tým lepšie“. Z celkového hľadiska je nutné vždy posúdiť každý prvok na streche.

Chyby projektu

Projektant napíše špecifikáciu, ktorá nie je presná a tým môže vzniknúť porucha na streche. Napríklad určí difúznu fóliu alebo protisnehovú zábranu, ale už nenapíše technické parametre týchto  doplnkov, ktorých je viacero druhov. Projektant musí byť kompetentný a mať príslušnú prax. Je nutné sa neustále vzdelávať a držať krok s novými postupmi, ktoré sa zavádzajú pri projektovaní striech a mať prehľad o materiálových novinkách. Poruchu strechy môže spôsobiť aj zložito navrhnutý tvar strechy, ktorý nemusí byť vhodný do niektorých podhorských oblastí. Alebo vzniknú chyby pri projekte odvodnenia z väčších častí strechy na menšie. Napríklad pri návaloch snehu.

Chyby pri montáži

Poslednú kategóriu porúch striech tvoria chyby pri samotnej montáži zvolením nesprávneho postupu, nepoužitím originálnych dielcov na strechu, ale i neodborným riešením prestupov cez strechu a nesprávnym osadením strešných okien. Často sa stretávame aj so zle zmontovaným krovom. Aby sme predišli spomenutým chybám, je dobré vybrať si projektanta a pokrývačskú firmu, resp. partiu, ktorí majú na vykonávanú prácu oprávnenie, patričné vedomosti a dostatok úspešných referenčných stavieb. Nenechajte sa zlákať zdanlivo lacnými riešeniami, nepodľahnite takzvaným ,,DLM“ – dobrým lacným majstrom. Tí často nešpecifikujú práce na streche a zákazník je neskôr prekvapený, čo získal za svoje peniaze a následne bude zrejme riešiť opravu po takom majstrovi. Seriózna spoločnosť to robí inak. Na základe projektu pri novostavbe alebo pri osobnej obhliadke strechy pri rekonštrukcii navrhne správne riešenie, aby strecha bola funkčná a slúžila svojmu účelu. Strecha je investíciou nie malého rozsahu, preto pred samotnou realizáciou je dobré sa informovať a zvážiť všetky alternatívy tak, aby strecha splnila naše očakávania. Bližšie informácie a osobné konzultácie poskytneme v priestoroch našich BigMat predajní po celom Slovensku.

The following two tabs change content below.
Ladislav Centár
Je absolvent SVŠT Bratislava, stavebná fakulta, katedra technológie a výroby stavebných hmôt a dielcov. 20 rokov sa venuje predaju stavebných materiálov a montáži striech hlavne rodinných domov a občianskych stavieb.
Ladislav Centár
Je absolvent SVŠT Bratislava, stavebná fakulta, katedra technológie a výroby stavebných hmôt a dielcov. 20 rokov sa venuje predaju stavebných materiálov a montáži striech hlavne rodinných domov a občianskych stavieb.

0 Komentárov

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*