Tepelné izolácie

Tepelné izolácie

Základnou úlohou tepelnej izolácie stavieb je zlepšenie ich energetickej bilancie, teda optimalizácia potrebnej energie na prevádzku budovy. V zime ochladzovaniu, v lete prehrievaniu objektu.

Najbežnejšie tepelnoizolačné materiály stavieb:

 

  1. Polystyrén alebo polystyrol (skratka PS) je čiastočne amorfný termoplast. Je veľmi rozšírený, pre svoje tepelnoizolačné a ochranné vlastnosti sa používa ako tepelná izolácia a obalový materiál.

Ako tepelná izolácia:

penový expandovaný polystyrén – EPS

Výhody – malá hmotnosť, nízka cena, dobrá opracovateľnosť.

Nevýhody – nasiakavosť, horľavosť, nízka odolnosť v tlaku, neekologickosť, nízka odolnosť vysokým teplotám, nepoužiteľnosť pre difúzne otvorené stavby.

extrudovaný polystyrén – XPS

Výhody – malá hmotnosť, nízka nasiakavosť, vysoká odolnosť v tlaku, dobrá opracovateľnosť.

Nevýhody – vyššia cena ako EPS, zlá odolnosť voči rozpúšťadlám, horľavosť, neekologickosť.

Doplnkové označenie polystyrénu udáva spôsob použitia:

„Z“  Základný – nižšia presnosť, použitie pre izoláciu podláh.

„S“  Stabilizovaný – vyššia presnosť, použitie pre izoláciu podláh a plochých striech.

„F“  Fasádny – vysoká presnosť, použitie pre kontaktné zatepľovacie systémy.

 

  1. Minerálna vlna je izolačný materiál, ktorý pozostáva z anorganických vlákien prírodného alebo syntetického pôvodu. Väčšinou sa používa na tepelnú izoláciu ako výplň medzi konštrukčnými prvkami (krov, priečka, … ) alebo v tvrdšej konzistencii ako fasádna izolácia. Má lepšie tepelno-izolačné vlastnosti ako polystyrén. Svoje využitie má aj ako zvuková prípadne protipožiarna izolácia.

Minerálne vlákno sa získava z tavenej kameniny (čadič, dolomit a hlavne bazalt a iné) – kamenná vata, resp. piesok – vtedy ide o sklenú vatu, do zmesi sa pridávajú aj recyklované suroviny ako sklo a koks.

Výhody – nehorľavosť, dobrý akustický a tepelný izolant, difúzne otvorená, dobrá opracovateľnosť, objemová stálosť, použitie bez obmedzenia výšky budovy, odolnosť voči mikroorganizmom.

Nevýhody – vyššia cena, nevhodné do vlhkého prostredia.

Ak porovnáme sklenú a kamennú vlnu, najväčší rozdiel je v rôznej hustote materiálu, pričom kamenná je hustejšia. Tento rozdiel nám udáva vhodný spôsob použitia izolácie. Kamennú na izoláciu podláh, fasád a plochých striech, sklenú na izoláciu priečok, stropov a izoláciu podkrovia šikmých striech.

 

  1. PolyuretányPUR sú polyméry, ktoré vznikajú exotermickou reakciou medzi izokyanátmi a polyalkoholmi, po zmiešaní oboch komponentov dôjde k chemickej reakcii a následnému vytvrdzovaniu. Výsledkom je polyuretánová hmota s uzatvorenou štruktúrou, vďaka ktorej má pena výborné tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti.

Polyizokyanurát – PIR materiál, ktorý je na rozdiel od PUR tvorený aj kombináciou izokyanurátových väzieb, ktoré celkovo zlepšia jeho vlastnosti.

Výhody – väčšia pevnosť v tlaku, lepšia rozmerová presnosť, lepšie izolačné vlastnosti, lepšia ohňuvzdornosť, väčšia životnosť (overená 30-ročná životnosť, bez zhoršenia vlastností).

Nevýhody – vyššia cena, v prípade perodrážkových panelov aj stratené z materiálu.

 

Pri navrhovaní a posudzovaní  tepelnej izolácie sa musia zohľadniť aj požiadavky novej teplotechnickej normy STN 73 0540-2: 2012 (Tepelná ochrana budov).

Jedným z kritérií tepelnej ochrany budov podľa normy je kritérium požadovaných tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie, ktorých cieľové hodnoty vyjadrujeme v týchto energetických úrovniach:

  • energeticky úsporná budova
  • nízkoenergetická budova
  • ultranízkoenergetická budova
  • budova s takmer nulovou potrebou energie – cieľová odporúčaná hodnota

Nová norma STN 73 0540-2:2013 upravuje, že nové budovy musia od 1.1.2013 spĺňať normalizované (požadované) požiadavky na teplotechnické vlastnosti budov.Z hľadiska tepelnej ochrany platia od roku 2015 pre nové budovy ultranízkoenergetické hodnoty ako požadované. Od roku 2020 budú požadované hodnoty s takmer nulovou potrebou energie.

Projektant je povinný zahrnúť požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy  do projektovej dokumentácie určenej na stavebné povolenie v súlade s platnou normou.Pre navrhovanie dodatočnej tepelnoizolačnej ochrany je potrebné poznať tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov charakterizovaných objemovou hmotnosťou, súčiniteľom tepelnej vodivosti, mernou tepelnou kapacitou, faktorom difúzneho odporu a súčiniteľom difúzie vodnej pary.

Tepelný odpor  (R) nám udáva hodnotu ktorou materiál zvyšuje odolnosť voči prestupu tepla. Čím väčší je tepelný odpor, tým pomalšie dochádza k vyrovnaniu teplôt. Cieľom preto je, aby tepelný odpor bol čo najväčší.

Tepelná izolácia nám pomáha vytvoriť základné predpoklady pre zabezpečenie požadovanej energetickej úrovne bodov.

Foto: Isover

 

The following two tabs change content below.
Juraj Opálený

Najnovšie príspevky od Juraj Opálený (Zobraziť celý profil)

Juraj Opálený
Jeho záľuba v stavebníctvo sa začala črtať na strednej škole, kde nadobudol elementárne stavebné zručnosti a orientáciu v stavebných výkresoch. Naplno sa ukázala už počas štúdia na VŠ, kedy začal spolupracovať s otcom v oblasti strešných krytín a riešení šikmých striech. Túto činnosť rozvinuli k založeniu spoločnosti MEDOP, v ktorej sa snaží byť stmeľujúcim prvkom po personálnej a súčasne garantom po odbornej stránke. Od roku 2013 je členom predstavenstva BigMat Slovakia. Jeho ambíciou je zdokonaľovať sa v oblasti šikmých striech a poskytnúť svojim zákazníkom kvalitné riešenie.

0 Komentárov

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*