Asfaltové hydroizolácie DenBit

Asfaltové hydroizolácie DenBit

Trh je v súčasnosti zahlcovaný obrovským množstvom stavebných výrobkov, ktoré sa môžu použiť na vytvorenie hydroizolácie, či už plochýchasfaltove-hydroizolacie-denbit striech, základov, balkónov, alebo podzemných častí stavieb. Den Braven má v sortimente asfaltové hydroizolácie DenBit.

Rozlišujeme dve skupiny:

Disperzné

V každej skupine má svojho zástupcu penetrácia a hydroizolácia. V disperznom rade je gumoasfaltová penetrácia DenBit DISPER AS alebo DenBit DISPER A a ako hydroizoláciu Den Braven  ponúka gumoasfaltovú hydroizoláciu DenBit DISPER DN. Hydroizolácia je určená na renovovanie, konzervovanie a kladenie strešných krytín, je vhodná na izoláciu hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov atď.

Organické

V organickom rade je zástupcom penetrácie asfaltový penetračný lak DenBit BR-ALP alebo asfaltový penetračný lak DenBit ALP 300, zástupcom hydroizolácie je asfaltový izolačný lak DenBit  K-ATN. Slúži ako izolácia pod krytinu z asfaltových lepených pásov, eternitu, pozinkovaných plechov a taktiež ako izolácia pod dlažbu a na ochranu podzemných častí stavieb pred vlhkosťou.

Tieto dve skupiny výrobkov sa nemôžu navzájom kombinovať. Jeden typ výrobkov je založený na báze disperzie, je bez rozpúšťadiel, teda bez zápachu, je riediteľný vodou a vhodný do interiéru. Skupina organických výrobkov nie je riediteľná vodou, rýchlejšie schne a má väčšiu odolnosť proti agresívnemu prostrediu.

The following two tabs change content below.

Najnovšie príspevky od Róbert Dolák (Zobraziť celý profil)

Študoval na strednej priemyselnej škole stavebnej odbor Pozemné staviteľstvo. Nasledovala Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta bakalársky stupeň odbor Technológie a manažérstvo stavieb, Slovenská technická univerzita Stavebná fakulta inžiniersky stupeň Technológia stavieb. Pracovné skúsenosti má v oblasti: realizácia hrubých stavieb, železobetónových konštrukcií, striekaných betónov, príprava a riadenie realizácie stavieb.

0 Komentárov

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*