Čím zaskliť strešné okná dvojsklo, trojsklo, či niečo iné

Čím zaskliť strešné okná dvojsklo, trojsklo, či niečo iné

Problematika úlohy okna

Pre správny výber strešného okna v dnešnom modernom staviteľstve, z hľadiska základných požiadaviek na jeho účel a funkčnosť sledujeme a porovnávame viacero dôležitých aspektov, ktoré strešné okná – ako súčasť strešných plášťov objektov plnia. Základnou funkciou strešných okien je zabezpečenie dostatočného presvetlenia, primeraného vetrania,  tesnosti a bezpečnosti voči poveternostným vplyvom a tepelnej ochrany  priestoru obytných a prevádzkových stavieb. Na zabezpečení všetkých požiadaviek plnohodnotne fungujúceho okna sa podieľa široká škála konštrukčných a materiálových detailov, spôsob výroby a samotnej montáže okien.

Vieme, že súčasťou strešného okna je rám, kovanie, výplň okna – zasklenie, ako aj prípadné doplnky, akými sú žalúzie, tieniace rolety či vonkajšie prvky – vonkajšie rolety a  markízy.   Ak sa detailnejšie pozrieme na otázku  zasklenia, ktoré má hlavný vplyv na funkciu tepelnej ochrany vnútorného priestoru (ak odhliadneme od vplyvu kvality rámu a osadenia okna),  vyvstáva nám otázka, či dáme prednosť klasickému zaskleniu tzv. dvojsklom, alebo zvolíme moderné prevedenie izolačného trojskla.

Zasklenie – kritériá výberu 

Dôležitým pre takéto rozhodovanie nebýva len faktor kvality zasklenia, ale aj cena, ktorú za takúto kvalitu platíme, pretože  je dôležité platiť primeranú cenu za primeranú hodnotu.  Nie je taktiež zanedbateľné, či riešime 1-2 okná, alebo ideme kúpiť  10 a viac okien, pretože v prípade väčšieho počtu okien výraznejšie  rastie aj rozdiel v celkovej cene.   Dôležité je aj to, či všetky miestnosti, v ktorých sa majú strešné okná umiestniť vykurujeme rovnako, resp. či niektoré napríklad len netemperujeme na 15 °C.

Zasklenie, teda priesvitná časť okna sa skladá zo skla, nízkoemisnej vrstvy, plynnej výplne a dištančného profilu.  Najčastejšie sa používa a za ekonomicky zmysluplné považujeme výplň argónom. Používa sa aj drahší a na výrobu energeticky náročnejší plyn kryptón. Jeho použitie ešte viac zlepší parametre trojskla.

Potrebné je brať do úvahy fakt, že cez okno prebiehajú dva základné tepelné prenosy:

  • tepelné straty z vykurovanej miestnosti do exteriéru – teplo uniká von
  • tepelne zisky zo slnka pomocou premeny slnečných lúčov na teplo v miestnosti – teplo prichádza dnu

Množstvo tepla, ktoré unikne, určuje hodnota súčiniteľa prechodu tepla Ug – jednotka je W/(m2.K) Takto sa vyjadruje, koľko tepla unikne cez 1m2 okna /skla/ pri jednostupňovom rozdiele teplôt. Čim nižšia hodnota, tým menej energie unikne.

Ak porovnávame, potom pre Ug platí:

Hodnota  0,7 až 0,5 0W/m2.K   – pre trojsklá

Hodnota 1,2 až 1,0 W/m2.K    – pre dvojsklá

tento parameter popisuje tepelno-izolačnú kvalitu skla. Čím je toto číslo menšie, tým cez sklo z domu uniká menej tepla v zime, a tiež tým menej nadbytočného tepla sa dostane do domu v lete počas horúcich dní.

Pri hodnotení a výbere zasklenia okien netreba zabudnúť na celkovú priepustnosť slnečného žiarenia – g – vyjadrovanú v percentách. Udáva koľko percent dopadnutej slnečnej energie cez sklo sa dostane dovnútra, pretože časť sa odrazí od skiel naspať. Tento fakt je dôležitý najmä pre získavanie tepla zo slnečnej energie v zimných mesiacoch (platí najmä pre južnú orientáciu okien), kedy naopak takto získané teplo vítame.

Dnes bežne vyrábané izolační trojskla dosahujú priepustnosť slnečného žiarenia (g) = 0,50 (50 %), bežné izolačné dvojsklá (g) = 0,60 (60 %). Na trhu sa prezentujú aj izolačné trojsklá s priepustnosťou dokonca vyššou než u bežných izolačných dvojskiel a to s hodnotami (g) = 0,62 (62 %). Najmä v prípadoch  nízkoenergetických a pasívnych domov je dôležité, aby toto číslo bolo čo najvyššie.

Taktiež je dôležité vedieť, že pri izolačných dvojsklách, kde  sú teploty skiel v zime až o 4°C nižšie ako pri trojsklách, sa  teplota môže dostať na hodnotu, keď sa okná budú rosiť – bežný problém dvojskiel aj pri relatívne nie veľkej zime. Práve teplota predmetov, ktoré Vás obklopujú výrazne ovplyvňujú pocit tepelnej pohody. To znamená, že pri dvojsklách budete pociťovať sálanie chladu od skla. Na zvýšenie pohody preto musíte zvýšiť teplotu vzduchu v miestnosti. Rozdiel v teplotách teplejších povrchov a sklenených tabulí sa tým ešte zvýši a nepohoda Vám ostane aj pri zvýšených výdavkoch za energiu.

 

Aký bude teda záver ? 2

Ak porovnáme priemerné hodnoty tepelnej izolácie, pri dvojsklách je Ug=1,0 W/m²K. Hodnota tepelnej izolácie trojskiel je Ug=0,6 W/m²K. Použitím zasklenia izolačným trojsklom  v takomto prípade ušetríte „teoreticky“ až o 40% viac tepla. Teoreticky preto, že na skutočnú úsporu energií vplýva viacero ďalších faktorov, akými sú teplota, na akú miestnosti vykurujeme, spôsob a frekvencia vetrania a podobne – teda naše vlastné návyky a spôsoby.

Problémom izolačných trojskiel, prípadne štvorskiel však je kondenzácia vodnej pary na vonkajšom povrchu zasklenia. Pri moderných nízkoemisných zaskleniach s nízkym súčiniteľom prechodu tepla zasklením, sa viac tepla udržiava v interiéri budovy a platí, že čím je nižší súčiniteľ prechodu tepla zasklením, tým je vyššia vnútorná povrchová teplota, ale zároveň aj nižšia vonkajšia povrchová teplota zasklenia. Z toho vyplýva, že čím má zasklenie väčšiu tepelnoizolačnú schopnosť, tým je riziko vzniku kondenzácie na vonkajšom povrchu väčšie. Na izolačnom trojskle je frekvencia výskytu kondenzácie vodnej pary alebo námrazy väčšia ako na izolačnom dvojskle. Najhorším prípadom kondenzácie na vonkajšom povrchu je námraza, ktorá sa vyskytuje najmä na trojsklách s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami použitých na strešných oknách.

 Pri porovnávaní fyzikálnych vlastností zasklení sa teda sledujú aj ostatné parametre ( okrem súčiniteľ prechodu tepla zasklenia Ug (W/(m2 . K)) , ktoré z hľadiska užívateľského komfortu dôležité a tie sú :

  • celková priepustnosť slnečného žiarenia zasklením g-hodnota (–),
  • činiteľ svetelnej priepustnosti zasklenia tv (–),
  • vnútorná povrchová teplota zasklenia (°C),
  • riziko vzniku kondenzácie vodnej pary na vnútornom a vonkajšom povrchu zasklenia,
  • celková hrúbka zasklenia (mm),
  • plošná hmotnosť (kg/m2).

Preto nie je možné ponúknuť ideálne riešenie, aké zasklenie je  paušálne najvýhodnejšie. Záleží to od kombinácie faktorov okna ako celku a požiadaviek a očakávaní zákazníka. V každom prípade je dôležité, aby boli pri výbere okne brané do úvahy všetky aspekty, ktorými okno plní svoju funkciu a požiadavky užívateľa, aby sa Vaša predstava o tom, čo si kupujete, nerozchádzala v praxi so skutočnosťou.

 

Foto zdroj: inter-okno.sk

The following two tabs change content below.
Zdenko Francisty
V rokoch 1981 - 1985 absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava - odbor konštrukcie a dopravné stavby, v roku 2002 doplnil štúdium znalectva - odbor Stavebníctvo. Od roku 1992 podniká v stavebníctve, spoluzakladateľ a člen združenia stavebnín Svet striech a od roku 2014 predsedom predstavenstva BigMat Slovakia - členom medzinárodnej aliancie stavebnín na Slovensku. Svoje odborné a manažérske znalosti a skúsenosti rozširuje aj formou spolupráce s medzinárodnou alianciou stavebnín - BigMat International a to najmä v oblasti nových trendov manažmentu a riadenia predaja v oblasti stavebného priemyslu. Pôsobí ako riadiaci pracovník, v praxi má na starosti vedenie aliancie BigMat Slovakia.
Zdenko Francisty
V rokoch 1981 - 1985 absolvoval štúdium na Stavebnej fakulte SVŠT Bratislava - odbor konštrukcie a dopravné stavby, v roku 2002 doplnil štúdium znalectva - odbor Stavebníctvo. Od roku 1992 podniká v stavebníctve, spoluzakladateľ a člen združenia stavebnín Svet striech a od roku 2014 predsedom predstavenstva BigMat Slovakia - členom medzinárodnej aliancie stavebnín na Slovensku. Svoje odborné a manažérske znalosti a skúsenosti rozširuje aj formou spolupráce s medzinárodnou alianciou stavebnín - BigMat International a to najmä v oblasti nových trendov manažmentu a riadenia predaja v oblasti stavebného priemyslu. Pôsobí ako riadiaci pracovník, v praxi má na starosti vedenie aliancie BigMat Slovakia.

0 Komentárov

Odpovedať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*